LETTING GO. GOING ON.


Letting Go. Going On. är en nytolkning av Ellis Edens performance från 1971. Föreställningen beskrivs ofta som ett av Edens mörkare och mer melankoliska verk. Det kom till under en period då Eden led av en mildare depression orsakad av monoton vardag och en destruktiv relation. I nytolkningen av verket som presenteras i utställningen ligger fokus på att vara fast i ett system och inte ha kontroll över sina egna beslut. Letting Go. Going On. har utvecklats under den pågående Corona-pandemin, vilket har påverkat arbetet utifrån kraven på distans, förändringar i rutiner och andra begränsningar. 


Videoverk, 6 min

1971/2020, Göteborg

Koreografi: Danskollektiv.

Musik: Gustav Lejelind.


Verket är en del Av ELIS EDEN - RETROSPEKTIV

Utställning:

2-5 april 2021: KKV Bohuslän

11 september- 3 oktober 2020: Verkligheten Umeå


ELLIS EDEN 

1938 - 2019

Ett retrospektiv


Galleri BOX grupputställning i form av den fiktiva konstnären Ellis Edens retrospektiv. Utställningen utgör en berättelse om en hittills förbisedd, stundtals komplicerad, ständigt skapande konsthistorisk figur och dennes livsverk. 


Eden föddes i Göteborg, inledde sin konstnärsbana vid 18 års ålder och var aktivt skapande ända tills sin bortgång i Umeå under tidiga hösten 2019. Eden lämnar efter sig ett mångfacetterat och spretigt konstnärskap som i tvära kast alltid höll sig à jour gentemot sin alldeles egna aktualitet och inre logik.


Verken hoppas kunna förmedla en bild av sökandet, skapandet och det rotlösa, inte bara hos Eden utan också i oss alla. Därigenom önskar vi undersöka huruvida en rikedom av ambivalens och mångtydighet stundom döljs bakom fasaden av en stringent berättelse.


Inför utställningen ställdes BOX inför en mängd trängande frågor så som:


Hur visar man på de sammanhang, i och utanför konstnären själv, som sätter till synes disparata verk i meningsfull relation till varandra och till den tid i vilken de tillkommit? 


Vad kan ett retrospektiv, där den konstnärliga identiteten utgör själva kontexten för en spretig samling verk, egentligen berätta om ett konstnärskap och ett liv? 


Hur sorterar och väljer man i en mångfald av verk för att ge betraktaren en förståelse för ett livslångt skapande? 

Och hur gör man det tillsammans? 


Medverkande(Galleri BOX styrelse): Marcus Appelberg, Dorna Aslanzadeh, Joel Danielsson, Rickard Eklund, Kim Johansson, Daniel Josefsson, Gustav Lejelind, Anna Liljedal, Alexandra Nyman, Tove Posselt, Sarah Schmidt och Ellen Skafvenstedt