A study of choices 3e Våningen

A STUDY OF CHOICES. A CHOREOGRAPHIC MANUSCRIPT.

A Study of Choices är ett koreografiskt manuskript inkorporerat i en elektronisk ljudvärld. För varje ny föreställning medverkar fyra nya dansare, som får ta del av manuskriptets instruktioner i samband med att de intagit scenen. Föreställningen skapas i nuet utifrån dansarnas sätt att tolka instruktionerna. En studie i valmöjligheter.