A STUDY OF CHOICES. A CHOREOGRAPHIC MANUSCRIPT


A Study of Choices är ett koreografiskt manuskript inkorporerat i en elektronisk ljudvärld. För varje ny föreställning medverkar fyra nya dansare, som får ta del av manuskriptets instruktioner i samband med att de intagit scenen. Föreställningen skapas i nuet utifrån dansarnas sätt att tolka instruktionerna. En studie i valmöjligheter. En föreställning av Gustav Lejelind och Linda Wardal


Stöd från:

Göteborg Stad

Svensk-Isländska samarbetsfonden


Performed:

10 November 2022: Dansens hus Dansmässan Stockholm 

17 September 2022: Riksteatern Norrköping

30 Juni och 2 Juli 2022: Tjarnarbíó Reykjavik Fringe festival

6 Mars 2022: Kolgruvan Gothenburg Fringe festival

17 September 2021: Ö2 Stockholm Fringe festival 

22-25 April 2021: 3:e våningen Göteborg