Endeavors To Sustain

AM Public, Stockholm, April 2015

Front Window Theatre är ett ambulerande konstprojekt som undersöker stadens narrativ. Utgångspunkten är fönstret - den transparenta ytan - där det interiöra binds samman med stadsrummets oförutsägbara koreografi av rörelser.


I två av fönstren på Södermannagatan 32 kommer Front Window Theatre att framföra fönsterföreställningen Endeavors to sustain, som tidigare visats under Göteborgs internationella konstbiennal. Den 30 minuter långa föreställningen utgörs av en kombination av projicerad animation, skuggspel, ljud och musik.


Front Window Theatre är verksamma i Göteborg och består av: Gustav Lejelind, Kim Johansson och Karin Wiberg. www.frontwindowtheatre.com


S.32:1 I en alltmer likriktad stadsbild har AM Public för avsikt utforska fler dimensioner av det gemensamma rummet. AM Public kommer som en del av den pågående verksamheten under 2015 att prova ett nytt format och genomför ett antal konsthändelser i anslutning till vårt kontor på Södermannagatan 32.


AM Public är ett väletablerat konsultföretag med ett brett utbud av uppdrag inom konst- och kulturområdet med fokus på konst, design och arkitektur i samhällsmiljön. Curator: Madelene Gunnarsson, AM Public