Radio of a City

 

Radio of a City

Motala Konsthall 2013

Radio of a City

 

A group exhibition in Motala curated by Kajsa G Eriksson and Fredrik Gunnve. Performance and installation.

 

 

VRÄNGA

 

Motala är vårt energifält, vår portal, allt kan hända. Det är en öppning – ett alternativ.

 

Tillfälligheter är vår metod. Tillfälliga rumsligheter, berättelser och möten är utställningens riktning. För utställningen står inte stilla, utan den rör på sig.

 

Kom och var med innan den försvinner !

 

De konstnärliga verken är möjligheternas farkoster både för oss konstnärer, publik och medarbetare. Vi är alla deltagare. En rörelse och förändring genom det tillfälliga. Vi är tillfälliga (öppna), världen är tillfällig. Tillsammans blir vi med- tillfälliga (con-temporary), öppna tillsammans. Åtta konstnärer från Göteborg sammanstrålar i Motala. De bidrar inte med objekt utan tar hjälp av olika vardagliga taktiker, formler och material in i den konstnärliga situationen. Dessa urbana esoteriker börjar sitt arbete utomhus där ett performativt energifält spänns upp.

 

I Motala konsthall möts publiken av en förlängning av arbetet utomhus som visar upp kopplingar mellan ute/inne, offentligt /privat, det överraskande/ det vardagliga. Utställningen i konsthallen följer sedan med dess publik ut och in i världen.

 

Kajsa G. Eriksson och Fredric Gunve,

Augusti 2013

 

Program:

 

Vague Research Studios, som består av Kajsa G. Eriksson och Lena T H Berglin, med verket Allt mitt är ditt – Allt ditt är mitt förde de ett samtal om ägande och det gemensamma på Motala busstation. De installerade en textil morsekod på busstationen som tog över delar av platsen. Samtidigt förde de samtal med förbipasserande om mitt och ditt och det gemensamma. I konsthallen fortsatte deras arbete med att involvera publiken i gestaltningen av gränsen mellan mitt och ditt och ute och inne.

 

Magdalena Rapala och Hampus Pettersson presenterade sitt gemensamma verk Portal. De genomförde ett antal vandringar i och kring stadsrummet. Det började med en workshop på konsthallen under måndag kvällen som sedan följdes upp med två vandringar utomhus tisdag och onsdag. På konsthallen visades sedan målningar och teckningar med utgångspunkt från gående som konstnärlig praktik.

 

Gustav Lejelind skapade Radio of a City, ett experimentellt radioprogram. Utomhus, på olika platser i staden gjorde han kortare framträdanden och spelade in ljud. Radioprogrammet kunde man lyssna på under utställningen på Motala Konsthall och även som pod-radio.

 

Anna Carlsson och Patric Larsson presenterade sitt verk Att flyga över nästen. Man kunde se konstnärerna placera och installera en stor mängd färgstarka fåglar i Motala stadspark. På Motala Konsthall fortsatte sedan verket med ett hus, fågelläten och samtal mellan en man och en kvinna.

 

Fredric Gunve hittade man på Motala bibliotek med arbetet Hylla bibliotekarierna. Där infiltreraden han biblioteket med hjälp av nya dräkter för bibliotekarier och bokmärken som gjordes tillsammans med besökarna. Varje dag hölls lunchföreläsningar och samtal om bibliotek, undervisning och konst. Resultatet visades sedan på Motala Konsthall.